Team 'beeld'ing met Exnovatie

De kracht van jouw onderwijsteam in beeld?

Waarom werken aan iets nieuws als er al zoveel know how in huis is?

Maak verborgen potenties zichtbaar en ontdek wát het is dat er al goed gaat!

 

Dat heet Exnovatie!

 

Een teamgericht professionaliseringstraject waarbij je ontwikkeling ‘van binnenuit’ op gang gaat brengen. 

Een begrip dat is ontstaan in de Video Reflextive Ethnography (2013) en in Nederland is geïntroduceerd door Jessica Mesman.

Vanuit het gedachtengoed van John Dewey (2004) kan exnovatie verder beschreven worden. Hij stelt dat weinig van wat we doen gebaseerd is op bewust handelen. Mensen beschikken over een 'verborgen curriculum' dat grote gevolgen heeft voor het praktisch handelen van leerkrachten.

 

Als beeldcoach werk ik met micro-analyses. Het klein kijken naar beelden geeft leerkrachten de mogelijkheid verborgen patronen te ontdekken van zichzelf die onder hun handelen zitten. De School voor Beeldcoaching heeft Exnovatie samengevoegd met Beeldcoaching waardoor het mogelijk wordt dat een team van leerkrachten op waarderende manier naar hun werk gaat kijken.

 

Ik heb bij hen deze training gevolgd omdat ik voelde dat deze manier van werken enorm aansluit bij mijn missie om leerkrachten met energie en zelfvertrouwen voor de klas te laten staan zodat zij kunnen werken vanuit passie!

Waarom exnovatie werkt!

Als beeldcoach werk ik vanuit positieve beelden. Krachtig handelen kan al in de kleinste dingen zitten maar gebeurt vaak onbewust en gaat automatisch. Wanneer ik samen met leerkrachten naar beeldopnames kijk zie ik dat dit hen raakt en verrast. Leerkrachten worden zich (weer) bewust van dat wat ze al zo goed doen. Op deze manier reflecteren en vervolgens in beweging komen is zo effectief!

 

Door de training Exnovatie te gaan volgen heb ik mogen leren hoe je deze werkwijze ook teambreed in kunt zetten. Leerkrachten kunnen vanuit intrinsieke motivatie, zonder vraag of probleem, hun kennis op waarderende wijze met elkaar delen middels beeld. 

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 

Met een team van leerkrachten breng je een bottum-up proces op gang waarbij de wijsheid van het collectief wordt benut. Een zelfgekozen thema staat centraal wat voor intrinsieke motivatie zorgt. 

Leerkrachten werken vanuit hun eigen kennis, delen hun know how met elkaar en gaan letterlijk kijken naar dat wat ze al goed doen. Wat is er al in huis? 

Je gaat samen de pot met goud opentrekken. Ontdekken waarom het goed loopt in de klas.

Wat doet die leerkracht? Wat gebeurt er waar we meer van willen?

 

Juist door het werken met beeld wordt het een krachtig proces dat leerkrachten snel tot praktisch handelen aanzet. Ze hoeven niet meer bij elkaar in de klas te gaan kijken om te zien hoe collega's het aanpakken. Dat bespaart tijd en je hebt geen andere leerkracht meer nodig voor vervanging.

 

Kracht van beeld:

Het spreekt!

Je kunt de werkelijkheid even stilzetten en vertragen.

Het geeft je de kans om terug te kijken, klein te kijken.

Zien is doen!

 

Mijn rol is die van procesbegeleider. Ik ga leerkrachten meenemen in een gezamenlijk traject en leer ze hoe ze zelf beeldopnames kunnen maken en analyseren. Klein kijken met behulp van een micro-analyse. Doel hiervan is dat een team zelf bepaalt wat er gefilmd wordt en welk filmmateriaal er bekeken wordt. Werken vanuit een gevoel van zelfvertrouwen en dit verder versterken is de basis.

 

Gezamenlijke reflectie op beeld draagt bij aan:

  • Een sterk teamgevoel
  • Sterkere leerkrachten
  • Het vergroten van zelfvertrouwen
  • Trainen van communicatieve vaardigheden en feedback geven op elkaar
  • Vlot, praktisch inzetten van dat wat je gezien hebt op beeld

Video geeft leerkrachten in dit proces de mogelijkheid om van een afstand te kijken naar het eigen werk, maar met behoud van de kennis waar het in de praktijk om draait.

 

Dát is leren van binnenuit waardoor je elkaar én jezelf op een positieve manier gaat versterken!

 

Wat vertellen leerkrachten hier zelf over? Bekijk onderstaand filmpje: