Beeldcoaching, wat is het nou precies?

 

Voorheen bekend als School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een effectieve, krachtige methode met een positieve insteek.

Korte videofragmenten, die in de klas door mij gemaakt zijn, vormen de basis waarmee we gaan werken. De opnames zijn gerelateerd aan de ontwikkelvraag die je hebt. We selecteren beiden succesvolle interactiemomenten tussen jou en de leerlingen. Het geeft jou de mogelijkheid om even te wennen aan het zien van jezelf en het maakt dat je actief eigenaarschap behoud in je leerproces. 

 

Deze positieve invalshoek zorgt ervoor dat jouw kracht en kwaliteiten mooi zichtbaar worden. Dat werkt stimulerend en geeft zelfvertrouwen. Door het beeld te durven laten spreken ontstaat zelfreflectie. Het brengt tevens een bewustwordingsproces op gang wat maakt dat je al snel met ideeën kunt komen over hoe je het anders kan gaan doen. Het geeft zelfvertrouwen en laat zien wat je allemaal in huis hebt om een nóg betere leerkracht te worden!

 

Kijken naar beelden van jezelf kan confronterend zijn maar tevens ook als eye-opener werken. Juist door vanuit je krachten te werken kun je ook beter openstaan voor ontwikkelpunten. Ervaring leert dat vaak al bij de tweede opname mooie veranderingen te zien zijn!

 

Kies voor een coachingstraject dat past bij dat wat jij nodig hebt!

 

Wat levert het je op?

  • jouw kwaliteiten letterlijk in beeld!
  • je leert goed af te stemmen op de leerlingen
  • je gaat zien wat ze van jou nodig hebben
  • je krijgt meer grip op de groep
  • het geeft je zelfvertrouwen een boost! 

 

Ik wil het beste in jou naar boven halen ten behoeve van je professionele functioneren en laat je letterlijk zien wat je kwaliteiten zijn en wat het effect van jouw gedrag is op de leerlingen. 

Door je een actieve rol te geven daag ik je uit en hou je eigenaarschap over je leerproces. 

Een manier van werken die aansluit bij wie ik ben en hoe ik met mensen om wil gaan. 

 

Het afstemmen op je idealen, je kernkwaliteiten en je interne belemmeringen tijdens het coachen brengt een bijzonder bewustwordingsproces op gang. De verdiepingsslag die we maken naar wie je bent als leerkracht en waar je voor staat geeft een verruimende blik op wie je bent en hoe je les wil geven!

Het stelt je in staat het beste in jezelf naar boven te halen en je onderwijs tegemoet te laten komen aan dat wat de kinderen en jij zelf nodig hebben!

Ervaring uit de praktijk:

 

'Het is fijn om jezelf terug te zien en om te zien hoe kinderen op jou reageren. Ik heb mijn doel bereikt!'

Door dit traject ben ik ben zelf na gaan denken over mijn eigen handelen en ben ik rustiger gaan praten.
Ik maak nu bewust gebruik van stiltes en heb tijdens mijn instructies nu de ruimte om in stilte verlengde instructie te geven.
Er is meer rust tijdens het zelfstandig werken.