Beeldcoaching 'on the job'

 

Wat gaan we doen in dit traject?

 

Intakegesprek

3 tot 5 opnames in de klas

3 persoonlijke coachingsgesprekken

evalutiegesprek

 

Een traject waarin jouw vraag centraal staat en waarin ik je veel eigenaarschap laat

ervaren. Jij bepaalt wanneer ik kom filmen, welk moment van de les jouw vraag in beeld

gebracht kan worden. Meestal ben ik er maximaal een half uurtje en is de opname niet 

langer dan 15 minuten.

We bekijken beiden de beelden zodat je ook zelf gaat ontdekken wat jouw kwaliteiten en talenten zijn. 

Ervaring leert dat je met jouw kritische oog ook ziet wat je nog wilt verbeteren en waar je jezelf wilt uitdagen.

Graag help ik je tijdens de feedbackgesprekken scherp te kijken en stel ik je gerichte kijkvragen die je uitdagen.

Deze zullen je helpen alternatieven te vinden die je kunt toepassen in je handelen.

 

Vanuit elk coachingsgesprek neem je werkpunten mee de klas in waar je gericht mee aan

de slag gaat. Iedere 2 weken maak ik een nieuwe opname zodat je goed in beweging blijft

en de focus vasthoudt. Jouw vraag vormt de rode draad gedurende deze maanden.

 

Zodra jij voelt dat je zelf verder kan en een antwoord gevonden hebt op je vraag ronden we het traject af met een evaluatiegesprek.

 

3 aspecten die centraal staan:

 

Interactie

We richten ons op de succesvolle interactiemomenten tussen jou en de leerlingen. Contact maken, verbinding zoeken en veiligheid creëren vormen de uitgangspunten hierbij en laten je zien hoe jij kunt bouwen aan een goede relatie met je leerlingen.

 

Je krijgt meer inzicht in je manier van communiceren en welk effect dit heeft, positief en negatief. 

Je weet hoe jouw communicatie beter aansluit op de behoefte van de leerlingen en bent in staat een veilige relatie met hen op te bouwen.

 

Klassenmanagement:

Jij als leerkracht moet het onderwijs zo organiseren dat alle leerlingen voldoende aandacht en tijd krijgen om te leren. 

Hoe geef jij hier vorm aan tijdens de lessen?

 

Je leert je klassenmanagement te optimaliseren zodat je een rustige basis voor jou en de leerlingen neerzet waarin ze komen tot leren en autonomie ervaren. Je krijgt zicht op jouw stijl van leiding geven en weet een positief klimaat te creëren. 

 

Didactiek

Tot slot breng ik ook de didactische vaardigheden in beeld zodat je er op passende wijze voor kunt zorgen dat de leerlingen zich de leerinhouden eigen maken en zich competenter voelen.